Forhøjet afskrivningsgrundlag

Onsdag, 06. februar 2013  

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler
Lov om ændring af afskrivningsloven (LOV 592 af 18/06/2012) blev vedtaget af Folketinget for at sikre større vækst i den private sektor, og dermed opnå hurtig genopretning efter den økonomiske krise.

Loven giver virksomhederne mulighed for at afskrive 115% af investeringer foretaget fra 30. maj 2012 og frem til udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25% om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af loven.

Reglerne gælder kun for investeringer i fabriksnye driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt og som foretages i ovennævnte periode. Investering i brugte driftsmidler eller koncerninterne overdragelser af brugte driftsmidler er derfor ikke omfattet af regelsættet.

Investeringer, der straksafskrives efter gældende regler, f.eks. software, omfattes ikke af reglerne. Desuden finder reglerne ikke anvendelse ved investering i personbiler, skibe, infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

Reglerne omfatter også investeringer i vedvarende energianlæg som f.eks. solcelleanlæg, hvis de er afskrivningsberettigede efter den almindelige regel i afskrivningslovens §5.

De driftsmidler, der anskaffes i ovennævnte periode, skal afskrives efter den almindelige saldometode, men på en særlig saldo, hvor investeringerne indgår med et beløb svarende til 115% af anskaffelssesummen. Ved senere afståelse af et saldoført driftsmiddel skal salgssummen tillagt 15% fragå på saldoen. Fra og med 2018 skal den særlige saldo med de forhøjede afskrivninger indgå i den almindelige driftsmiddelsaldo.

De forhøjede afskrivninger medfører således, at der kan afskrives på et beløb, der overstiger den faktiske udgift. Det vil sige, at staten reelt giver et skattefrit tilskud på investeringerne. Denne fordel opnås derved over en længere årrække.

Fradragsret i investeringsåret forudsætter efter skattepraksis, at:
     • driftsmidlerne leveres til den investerende virksomhed inden for investeringsvinduet
     • driftsmidlerne er leveret og færdiggjort, og derved er klar til brug i en igangværende virksomhed
     • driftsmidlerne er bestemt til at indgå i virksomhedens drift
     • virksomheden opnår ejendomsretten

Det nye regelsæt betyder, at for hver million, der investeres, vil den samlede skattebesparelse blive kr. 37.500,- ved en selskabs- eller virksomhedsskattesats på 25%. Besparelsen det første år vil være kr. 9.375,-. Der skal derfor investeres mange penge for at opnå mærkbar skattebesparelse.

Regnskabsmæssigt må tillægget på de 15% betragtes som en permanent post, der giver anledning til en regnskabsmæssig indtægt på 25% af de 15%. Indtægtsførslen skal ske i takt med merafskrivningerne. Et salg af aktiverne vil medføre en afgangsførelse af tillægget svarende til 15% af en salgssum for aktiverne, dette kan medføre at skatteværdien af tillægget skal indtægtsføres.Vi er medlem af:

fdr logorevisorgruppen dania

Denne hjemmeside bruger cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesidens brugervejlighed og foretage statistiske undersøgelser. Når du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du tredjeparts brug af cookies, som beskrevet i vores data- og cookiepolitik. Læs mere om vores data- og cookiepolitik.

Ok

Vores hjemmeside anvender cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, måle trafik og antal besøgende, og herved give os mulighed for at skabe øget brugervenlighed.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer for at kunne genkende den ved gentagne besøg. Cookien må transmittere information via din internet-browser med det formål at identificere computeren (f. eks. via IP-adressen). En cookie kan ikke indsamle information fra din computer og kan ikke bære på vira eller andre skadelige filer.

Følgende tredjeparter lagrer cookies med følgende formål på denne hjemmeside: Google Analytics, med henblik på statistik for besøg på hjemmesiden.

Du kan slette cookies, hvis du ikke længere ønsker at lagre dem på din computer. For yderligere information henvises til din browsers hjælpeguide.